22PremiumArtisan-f1

Fabricante ZYX
  • Previo de phono de referencia.
  • Alimentación externa a baterías.
  • Doble entrada RCA para dos brazos.